Velos nosutit mamma davanu ka ari paris no savam mantam ko vairs nelietoju pati bet uztraucos ka vinai sanemot bus jamaksa liels nodoklis. Sutijums sanaks diezgan liels un noteikti parsniegs 45 eiro vertibu. Vai tiesam vertigi sutijumi starp gimenes locekliem kas aprakstiti ka davana ir aplikti ar nodokli?