2012.gada 1.martā ES muitas teritorijā caur Rīgas brīvostu tika nogādāta krava no ASV ar lauksaimniecības tehnikas detaļām. Muitošanas procesā deklarētājs sniedza ziņas par kravu un pieteica muitas procedūru – izlaišana brīvam apgrozījumam. Importētāju SIA „Agrodetaļa” pārstāvēja muitas brokers, kas muitas iestādē iesniedza sekojošus dokumentus – CMR, līgums par preču piegādi, rēķins, ASV Tirdzniecības palātas izsniegts kvalitates sertifikāts, fitosanitārais sertifikāts. Brokeris izteica vēlēšanos piemērot precei muitas tarifu kas atbilst brīvās tirdzniecības režīmam. Preces muitas vērtība tika noteikta pēc 2004.gada LR Muitas likumā noteiktās metodoloģijas par pamatu ņemot preces cenu, kam tiek pieskaitīti papildus izdevumi saskaņā ar piegādes noteikumiem CIF Rīga. Pēc preces izlaišanas brīvam apgrozījumam 2014.gada aprīlī SIA Agrodetaļa” tika veikta pēcmuitošanas pārbaude, kuras rezultātā tika konstatēts muitas parāds saistībā ar nepareizas tarifu likmes piemērošanu, muitas vērtības aprēķināšanu un transporta izdevumu aprēķināšanu. VID Rīgas muitas reģionālā iestāde pieņēma lēmumu piedzīt no muitas brokera muitas parāda summu, kas izpaužas kā nenomaksāto nodokļu summa un uzlikt soda naudu muitas parāda apmērā saskaņā ar LR Likumu par nodokļiem un nodevām. Lai pārliecinātos, vai preču muitošanai nav iesniegti nepatiesas ziņas saturoši dokumenti, LR muitas iestādes nolēma lūgt palīdzību informācijas saņemšanai ASV muitas dienestam.

• Dot novērtējumu situācijā norādītajiem faktiem un subjektu rīcībai (raksturot konkrētajā situācijā norādītos apstākļus, tiesiskās attiecības, kas veidojas starp tiesību subjektiem, kādi tiesību akti ir piemērojami un kāpēc u.t.t.)